TopDyrygent

TopDyrygent to aplikacja do zarządzania projektami i procesami. Oprogramowanie ma szerokie zastosowanie w wielu obszarach działalności firmy, np.:

Od procesu do projektu

Wiele projektów prowadzonych w danym przedsiębiorstwie jest w  dużej mierze realizowanych w oparciu o podobny schemat. Przykładowo projekty wdrożenia nowych produktów przebiegają często według identycznych lub zbliżonych kroków. Dlatego TopDyrygent umożliwia definiowanie rozmaitych procesów, np. wdrożenie nowego produktu, przygotowanie oferty klienta, przygotowanie stoiska targowego, itp., które następnie stanowią szablony pozwalające na szybkie inicjowanie nowych projektów.

Każdy proces ma zdefiniowany diagram przepływu, który określa kolejność realizacji zadań, zespoły odpowiedzialne za poszczególne zadania, a także przewidywaną pracochłonność każdego zadania. TopDyrygent zawiera wygodny edytor pozwalający na tworzenie i modyfikację procesów w formie graficznej.

nowyproces

Automatyczne budowanie harmonogramu projektu

Podczas inicjowania nowego projektu, na podstawie wcześniej zdefiniowanego diagramu przepływu program automatycznie buduje harmonogram prac zachowując wymogi dotyczące kolejności realizacji poszczególnych zadań. TopDyrygent umożliwia zdefiniowanie dla każdego projektu wielu kamieni milowych i określenia dla nich odrębnych terminów realizacji. Na tej podstawie TopDyrygent sugeruje terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań uwzględniając dni wolne od pracy. Opracowany harmonogram prezentowany jest w formie wykresu Gantta.

harmonogram

Szybkie i efektywne definiowanie nowych projektów

Połączenie koncepcji procesów stanowiących szablony nowych projektów z automatycznym projektowaniem znacznie skraca czas potrzebny na zdefiniowanie nowego projektu, co sprawia, że oprogramowanie jest przyjazne dla menedżerów i pozwala skoncentrować się na kreatywnej pracy.

Organizacja pracy zespołowej

Wszyscy uczestnicy projektu mają dostęp do aplikacji za pośrednictwem sieci www i przeglądarki internetowej. Każdy użytkownik aplikacji ma swój indywidualny kalendarz, zawierający zadania przydzielone mu do realizacji w ramach rozmaitych projektów.

kalendarz

Za pośrednictwem aplikacji użytkownik ma możliwość potwierdzenia realizacji danego zadania, publikowania notatek oraz umieszczania dokumentów związanych z projektami. Ułatwia to przepływ informacji między uczestnikami projektu, przez co czyni pracę zespołu bardziej wydajną.

notatka

Połączenie dyscypliny z elastycznością

TopDyrygent dba o to, by projekt przebiegał zgodnie z wcześniej zdefiniowanym procesem i jego diagramem przepływu. Menedżerowie mogą na bieżąco śledzić postępy prac poszczególnych użytkowników. Jednocześnie oprogramowanie umożliwia uprawnionym użytkownikom na dodawanie i edycję zadań projektu w miarę bieżących potrzeb.

kalendarzadmin

Centralne repozytorium dokumentów

TopDyrygent stanowi centralne repozytorium dokumentów związanych z poszczególnymi projektami. Skraca to czas potrzebny na poszukiwanie i dostęp do informacji.

Wsparcie dla zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001

Dzięki kontroli zgodności przebiegu projektów z wcześniej zdefiniowanymi procesami TopDyrygent może efektywnie wspierać przedsiębiorstwo w zarządzaniu jakością zgodnie z ISO 9001. Aplikacja pozwala na kontrolę wersji procesów i  ich prezentację graficzną, co jest nieodłącznym aspektem zarządzania zgodnego z ISO 9001.

Zapraszamy do kontaktu