TapAkord

Oprogramowanie dedykowane produkcji mebli tapicerowanych, obsługujące kluczowe aspekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i jakością wyrobów. Produkcja mebli tapicerowanych to branża, w  której kluczowe operacje wymagają wysoko wyspecjalizowanej kadry produkcyjnej. Z kolei, aby w pełni wykorzystać potencjał zasobów ludzkich, konieczne jest efektywne zarządzanie i motywowanie.

TapAkord  obsługuje takie obszary, jak:

W TapAkord macierze kompetencji pracowników określają, które operacje może wykonywać i rejestrować pracownik:

macierze

Każdy pracownik produkcyjny posiada w systemie TapAkord indywidualne konto i jest identyfikowany za pomocą unikatowego kodu kreskowego. Kody te pozwalają pracownikom produkcyjnym na logowanie się do systemu na komputerach przy stanowiskach roboczych. Po zalogowaniu się do oprogramowania pracownicy mogą samodzielnie rejestrować wykonywane przez nich prace. Rejestracja jest szybka i intuicyjna.

identyfikacja

Dzięki wprowadzeniu indywidualnych kodów kreskowych na identyfikatorach pracowniczych możliwa jest pełna ewidencja kto i kiedy wykonał daną operację oraz korelowanie tej informacji z wynikami kontroli jakości. Wzmacnia to poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz pozwala na wprowadzanie rozmaitych systemów motywacyjnych, jak na przykład przyznawanie premii, nagród lub wyróżnień. System TapAkord pozwala również na kalkulowanie wynagrodzeń pracowników na zasadach akordu.

rejestracja

Pracownikom produkcyjnym można udostępnić funkcjonalność, za pośrednictwem której będą oni mieć dostęp do informacji o wynagrodzeniu lub premii osiągniętej za prace w danym okresie. Ma to na celu podniesienie motywacji poprzez uwypuklenie związku między efektywnością pracy a wynagrodzeniem.

moja praca

Na podstawie zaplanowanych zleceń produkcyjnych i norm czasowych możliwa jest w TapAkord kalkulacja sumarycznej pracochłonności w ramach poszczególnych operacji i gniazd technologicznych. Pozwala to na planowanie liczebności i zmianowości pracowników na podstawie przewidywanego obciążenia gniazd produkcyjnych, a także na szybką ocenę bieżących zdolności produkcyjnych.

obciazenia

Podczas przeprowadzania kontroli jakości kontrolerzy mogą korzystać z urządzeń mobilnych i wprowadzać raporty kontroli bezpośrednio do systemu. Oprogramowanie TapAkord umożliwia rozbudowaną klasyfikację usterek, co ułatwia ich dalszą analizę. Wyniki kontroli można łączyć w systemie z raportami operacji wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Pozwala to na identyfikację zarówno osób odpowiedzialnych za usterkę, jak i miejsc gdzie te usterki powstają. To z kolei stanowi wsparcie w decyzjach odnośnie działań zapobiegawczych, takich jak: dodatkowe szkolenia pracowników, wymiana narzędzi, oprzyrządowania lub dodatkowa konserwacja i regulacja maszyn oraz urządzeń.

kontrola

TapAkord umożliwia rejestrację czasu wykonywania poprawek poszczególnych usterek. Informacja ta może być brana pod uwagę w systemie premiowania pracowników. Na tej podstawie można się również zorientować w kosztach naprawy usterek, wskazać najbardziej kosztochłonne kategorie usterek i związane z tym najbardziej pilne działania zapobiegawcze.

usterki

Zapraszamy do kontaktu