MebelPlan

Pakiet oprogramowania MebelPlan to specjalistyczne rozwiązania do zarządzania produkcją dla przedsiębiorstw branży meblarskiej. Funkcjonalności oferowanego oprogramowania obejmują:

Oprogramowanie  MebelPlan powstało na bazie wieloletniego doświadczenia w informatyzacji przedsiębiorstw produkujących meble.

Funkcjonalności pakietu przystosowane są do zarządzania produkcją zarówno mebli skrzyniowych, szkieletowych, jak i tapicerowanych.

Oprogramowanie MebelPlan można zintegrować z innymi aplikacjami stosowanymi przez Klienta, np. z oprogramowaniem finansowo księgowym lub kadrowym. Dzięki takiej integracji Klient otrzymuje efektywne rozwiązanie do zarządzania produkcją mając jednocześnie możlwość wyboru preferowanego przez siebie rozwiązania w zakresie prowadzenia księgowości i osbługi kard. Wymiana informacji jest w pełni zautomatyzowana i odbywa się praktycznie bez udziału użytkownika. Jednym wymogiem jest aby wybrane oprogramowanie księgowe i kadrowe posiadało tzw. API integracyjne, które jest dostępne w przypadku większości nowoczesnych rozwiązań.

schemat

Najważniejsze atuty:

Szybka i  bezbłędna kalkulacja norm materiałowych i czasowych za pomocą funkcji Asystent Technologa

Aby przyspieszyć wdrożenie oprogramowania oraz usprawnić proces wprowadzanai nowych wyrobów do produkcji MebelPlan ma funkcję automatycznego generowania indeksów wyrobów i elementów Pozwala również na import list elementów składających się na poszczególne wyroby z oprogramowania CAD. Funkcjonalność pozwala na uwzględnienie odpowiednich naddatków technologicznych i wydajności poszczególnych materiałów. Za pomocą Asystenta Technologa mogą być oszacowane normy czasowe wielu operacji obróbki maszynowej.

regula

Precyzyjna specyfikacja oczekiwań klienta w zamówieniu i uwzględnienie jej w procesie produkcyjnym

Meble to w dużej mierze produkty wielowariantowe, których konkretne cechy konfigurowalne określane są na etapie składania zamówienia przez klienta końcowego. MebelPlan pozwala na określenie dla każdego wyrobu z listy cech konfigurowalnych, widocznych w formularzu zamówienia. Dla każdej cechy przygotowuje się słownik możliwych pozycji do wyboru. Wybrane cechy produktu uwzględniane są w  kalkulacjach zapotrzebowania materiałowego, jak i w dokumentach produkcyjnych.

cechy

Automatyczne obliczanie kosztów, pozwalające oszczędzić czas przy wdrażaniu nowych produktów

MebelPlan automatycznie oblicza koszty materiałowe i koszty robocizny wyrobu na podstawie struktur materiałowych i norm czasowych. Koszty obliczane są zarówno dla konfiguracji podstawowej, jak i odmian wyrobów utworzonych przez konfigurator.

konfiguracje

Jednoznaczna podpowiedź: co, ile i na kiedy produkować

MebelPlan na podstawie złożonych zamówień klientów oblicza odpowiednie ilości elementów i wyrobów do wyprodukowania w odpowiednich konfiguracjach, sugerując jednocześnie daty rozpoczęcia poszczególnych zleceń. Planowanie produkcji może odbywać się zarówno bezpośrednio pod zamówienia klientów lub stosując bardziej zaawansowane metody planowania z określeniem zapasu minimalnego i maksymalnego poszczególnych elementów i półfabrykatów. Planowanie produkcji może odbywać się również poprzez agregowanie zleceń na identyczne komponenty. MebelPlan  określa obciążenie poszczególnych gniazd produkcyjnych, przez co pozwala ocenić bieżące zdolności produkcyjne oraz efektywnie zaplanować zmianowość pracy, obsadę poszczególnych stanowisk lub zlecenia kooperacyjne.

Automatyczne planowanie zakupów materiałów dla zapewnienia ciągłości produkcji

Dla zapewnienia ciągłości produkcji niezbędne jest terminowe zaopatrzenie we właściwe materiały produkcyjne. W MebelPlan zapotrzebowanie na materiały kalkulowane jest automatycznie w oparciu o zamówienia na wyroby gotowe, ich struktury materiałowe i cechy konfigurowalne. W obliczeniach brane są pod uwagę również bieżące stany magazynowe, zamówienia na materiały w drodze oraz zapotrzebowanie na produkcję w toku.

Precyzyjna ewidencja materiałów, elementów i wyrobów gotowych w pełni zintegrowana z zakupami i produkcją

Gospodarka magazynowa w MebelPlan jest ściśle zintegrowana z planowaniem i produkcją. Zapewnia to kontrolę realizacji poszczególnych zamówień zakupów, co ma niebagatelne znaczenie przy planowaniu kolejnych zamówień do dostawców. Dzięki takiej integracji można również precyzyjnie rozliczyć zużycie materiałów pod konkretne plany lub zlecenia produkcyjne. MebelPlan może współpracować z innymi systemami finansowo-księgowymi i na bieżąco raportować wydania i przyjęcia materiałów.

Łatwa i  skuteczna kontrola stopnia realizacji zleceń produkcyjnych

Ewidencja produkcji odbywa się bezpośrednio przy stanowiskach roboczych z wykorzystaniem kodów kreskowych. MebelPlan pozwala na raportowanie zakończenia poszczególnych operacji, jak i całych zleceń produkcyjnych. W ten sposób osoba zarządzająca produkcją ma bieżący podgląd na stopień realizacji poszczególnych zleceń.

Zapraszamy do kontaktu